Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Ponie HâmFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 43 Deviations 337 Comments 3,092 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


Name: Nhi :meow:
Nick name: Ponie :flirty:
D.O.B: 15/10/2001 :la:
♥Nick Zing: me.zing.vn/u/boonbi2001
♥ Nick :facebook: : www.facebook.com/ponie.lam.5?r…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:star: Idol:
:bulletred: Apink ♥:bulletred: Eunji (Apink) ♥:bulletred: Tiffany (SNSD) ♥

image
image

imageimage
image
imageimage
:bulletred: Yoseob (B2ST) ♥

 (cute qtqđ, idol đầu tiên tớ mê đó =]])
:bulletred: Eunji&Yoseob (Couple đáng yêu nhất :love: ) ♥


Xong!!! tạm thời là như vậy đi ^^ Bái bai nhé!!! :wave:

deviantID

ponieham2001's Profile Picture
ponieham2001
Ponie Hâm
Vietnam
Hello everybody, my nickname is Ponie, my real name is Nhi, my birthday is 15/10/2001 (seems quite young right? ^ ^ ~), my skills quite immature ^ ^ ~, watch me if you want, thank you very much ♥ :D

-----------------------------------------------------♥♥♥♥♥--------------------------------------------------

Xin chào tất cả mọi người, biệt danh của mình là Ponie, tên thật của mình là Nhi, sinh nhật của mình là 15/10/2001 (có vẻ khá trẻ nhỉ ?^^ ~), Art của mình còn khá non nớt ^ ^ ~, watch mình nếu bạn muốn, tks vì đã đọc ♥ :D
Nick Zing của mình me.zing.vn/u/boonbi2001

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconjooyoungart:
JooyoungArt Featured By Owner Apr 19, 2014
watch back?
Reply
:iconrinniedoll:
RinnieDoll Featured By Owner Apr 12, 2014  Student Artist
. Thăm mama Clap Watch back, pờ li sờ Sweating a little...
Reply
:iconjannychi-chan:
JannyChi-chan Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Interface Designer
Thăm bà :33
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Jan 15, 2014  Hobbyist Interface Designer
watch back pls? :)
Reply
:iconponieham2001:
ponieham2001 Featured By Owner Jan 18, 2014
ok :">
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Jan 19, 2014  Hobbyist Interface Designer
thanks^^
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Dec 4, 2013
pon ơi cứu người Waaaah! 
Reply
:iconponieham2001:
ponieham2001 Featured By Owner Dec 5, 2013
pon đây,cứu j pu Oops! 
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Dec 5, 2013
pon load dm mnh ci patt nh T-T v pu dng onl nn k load dc
Reply
:iconponieham2001:
ponieham2001 Featured By Owner Dec 6, 2013
patt j hả pu?
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: